CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông Tin Cá Nhân là thông tin của khách hàng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản sử dụng trên website aquality.com.vn và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán tiền hàng.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website aquality.com.vn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng theo quy định của pháp luật như sau:

 • Thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ.
 • Thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền hàng thu hộ.

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Khách hàng bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại điều lệ này, bao gồm những nội dung như dưới đây:

a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Công ty có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Khách hàng trên website aquality.com.vn và các đối tác của aquality.com.vn, bao gồm số trang Khách hàng xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website aquality.com.vn. Ngoài ra, Công ty sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Khách hàng đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website aquality.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,…
 • Công ty thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba;
 • Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên website aquality.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh bảo… Ngoài ra, Khách hàng có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của aquality.com.vn.
 • Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website aquality.com.vn trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Khách hàng khác website aquality.com.vn (nếu có).
 • Trong một số trường hợp, Công ty có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Khách hàng vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website aquality.com.vn trong suốt thời gian là Khách hàng hoặc Khách hàng yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website aquality.com.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website aquality.com.vn.

d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Công ty: TNHH Công nghệ Truyền thông Thiên Quang;
 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ;
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website aquality.com.vn;
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
 • Công ty nghiên cứu thị trường;
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán;
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng.

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Thiên Quang.

 • Trụ sở: 66B Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0938 978 383

f. Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Công ty. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website aquality.com.vn để đảm bảo Công ty, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này

Khách hàng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin đã đăng tải trên website aquality.com.vn. Công ty  không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Khách hàng đã đăng tải.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách hàng đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt. Công ty sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy trình như sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình với Công ty bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên aquality.com.vn hoặc liên hệ vào số điện thoại 0938 978 383 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Công ty sẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Công ty sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

h. Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Công ty và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website aquality.com.vn, Khách hàng đồng ý rằng: Khách hàng đã đọc và hiểu nội dung của quy định này và đồng ý để Công ty thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được mô tả trong quy định này.

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website aquality.com.vn và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 6 kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website aquality.com.vn. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website aquality.com.vn sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website aquality.com.vn, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

Nhận tin
Nước & Sức khỏe